Ορισμός μελών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και εν γένει αμφισβητήσεων για το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: