Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή, αξιολόγηση, παρακολούθηση δημόσιων διαγωνισμών, προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: