Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, τη αξιολόγηση, παρακολούθηση, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: