Κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 7 δημοτικού καταστήματος.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: