Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).

Αριθμός Απόφασης:

411

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: