Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη παραλαβή υπηρεσιών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» για το έτος 2016. .

Αριθμός Απόφασης:

410

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: