Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: