Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για την παραλαβή υπηρεσιών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το έτος 2013.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: