Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΚΔΕΔΑΜ έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

300

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: