Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για το έτος 2021.

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: