18η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: