Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: