«Κατανομή Δ΄ Δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2022 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: