Ορισμός προέδρου και αναπληρωτή του για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31- 8-2014.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: