Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με τον αναπληρωτή του.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: