Συγκρότηση στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (άρθρο 84 ν.3463/06)

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: