Ορισμός υπαλλήλων για την παράδοση – παραλαβή του αρχείου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που τηρούνταν στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και περιέρχονται στο Δήμο μας

Αριθμός Απόφασης:

360

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: