Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: