Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: