Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 105Α Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ.μελ.: 107/2013 και προϋπολογισμό: 18.359,84 € (με ΦΠΑ) (Κ.Α.Ε. Μ-0338-13).

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: