«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 48/2021) – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: