Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την ανέγερση μεταλλικής κατασκευής λυόμενου τύπου από τον μισθωτή του με αριθμό 397α δημοτικού αγροτεμαχίου.

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: