«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 48/2021) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: