Οροι διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων», με αρ. μελέτης 53/2014 και προϋπολογισμό 61.983,02 € με πρόχειρο διαγωνισμό.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: