(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Σημειακή Τροποποίηση του συνταχθέντος σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2014 και αντίστοιχη Σημειακή τροποποίηση στην Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ - πίνακας 5α ) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

381

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: