ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αριθ. μελ. 64/2014 - ΚAE «Ε-0164-14».

Αριθμός Απόφασης:

236

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: