Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΥΠ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ» αρ. μελ. 59.1/2013 και προϋπολογισμός 25.301,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: