«Παραχωρήσεις Σχολικών χώρων κατά χρήση σε συλλόγους στα σχολεία και γυμναστήρια των Σχολικών Επιτροπών της Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το σχολικό έτος 2019-2020».

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: