Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων τους.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: