«Έγκριση ή μη διεύθυνσης κατοικίας οδηγού που εξυπηρετεί άτομο με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)»

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: