Παραχώρηση χρήσης με τίμημα των ημοτικών γηπέδων, Δημοτικού Σταδίου & των βοηθητικών χώρων τους.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: