Παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους.

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: