«Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: