Παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους.

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

10/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: