Παραχώρηση της ζώνης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής – Μενεμένη Θεσσαλονίκης» (Α.Σ. 698/2016)

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: