Παραίτηση από την 15491/2012 αγωγή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και κατάργηση της δίκης. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την είσπραξη της επιταγής.

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: