Παράταση χρόνου σύμβασης της «προμήθειας στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων»

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: