Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Αρ. Μελ. 54/2019, προϋπολογισμού 174.675,39€ με Φ.Π.Α..

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: