Παράταση διάρκειας σύμβασης για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: