Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για κάλυψη δαπανών για ανανέωση αδειών χρήσης των Μηχανημάτων ΄Εργου του Δήμου από 7/2021 έως 7/2022 και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: