Παράταση ισχύος της ΑΔΣ 330/2015 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 68/2016 περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ48/Β/20/01/2016 για το έτος 2017.

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: