Παράταση ισχύος των ΑΔΣ περί καθορισμού συντελεστών: 1. ΤΑΠ, 2. Τελών διαφήμισης, 3. Τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: