Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: