Παράταση ισχύος των αποφάσεων 330 και 332/2015 για τον καθορισμό των συντελεστών ΤΑΠ και τελών διαφήμισης.

Αριθμός Απόφασης:

303

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: