Παράταση ισχύς σύμβασης του έργου με τίτλο: «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (αρ. μελ. :65/2012), προϋπολογισμού: 73.132,00€.

Αριθμός Απόφασης:

376

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: