Παράταση της 2ης τμηματικής προθεσμίας του τμήματος Α-επιβολή ποινικής ρήτρας με κατάπτωση υπέρ του κυρίου του έργου ποσού 7,941,50€ για το έργο: «Ανάπλαση – αναβάθμιση ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δεν/μου», με αριθ. μελέτ. 50/2012 και προυπολογισμό 3.500.000,00 €, Κ

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: