Παράταση της 2ης τμηματικής προθεσμίας του τμήματος Α για το έργο:»ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝ/ΜΟΥ» αρ.μελ.50/12 Κ.Α.Ε. «Μ-0150-12» και προϋπολογισμό 3.500.000€.

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: