Παράταση της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με αρ.μελ 50/2012.

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

11/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: