Πρόταση καθορισμού κατάλληλου χώρου για την οργανωμένη εγκατάσταση των πλανοδίων που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

11/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: