Παράταση της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου για το έργο: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με αρ. μελ. 50/2012.

Αριθμός Απόφασης:

267

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: